Prensiplerimiz

PRENSİPLERİMİZ
 
1. Siyasi eleştiri nitelikli ilanlar yayınlanamaz.
2. Hedef ve şahıs gösterilerek suçlama yapılan ilanlar yayınlanamaz.
3.Bir Seri ilan en az 3 kelimeden oluşur.
4.Başlıklı veya Alt üst çizgili ilanların kelime kısımda en az 3 kelimeden oluşur. 
5.Satırbaşı yapıldığı takdirde satırbaşı kelimesini müteakip en az 2 kelime daha olmalıdır.Olmadığı takdirde 3 kelime olarak fiyatlandırılır.
6.Gri kutulu ilanlar en az 1 adet 14 punto başlıkla birlikte yayınlanır.
7.Başlıksız veya Alt üst çizgisiz ilanların dışında satırbaşı uygulaması yapılamaz.
8.Her seri ilan kendisine ait sütun başlığı altında yayınlanır.
9.Çocuk bakıcısı, Mesleki Kurslar, Kiralık oto, Nakliyeciler, Kiralık Arayanlar, Emlak Arayanlar, Emlak , Vasıta, Para-Borsa, Eşya arayanlar, Ders verenler, Bilgisayar Kursları sütunları alfabetik olarak yayınlanmaz. Bu sütunlarda tutarı yüksek ilandan düşük ilana sıralama yapılır. Tutarları aynı olan ilanlarda ise alfabetik sıralama yapılır.
10.Sağlık sütununda "doktor" kelimesi kullanılması suretiyle Ortak arama ilanı kullanılabilir.Örnek: Muayenehanemi paylaşacak doktor arıyorum.
11.Yurtdışında çalıştırılacak eleman arayan firmaların ilanları Türkiye İş Kurumundan alınan izin belgesiyle yayınlanır.
12.İş arayanlar, para-borsa, müteferrik sütunlarında yayınlanacak olan ilanlar modemle gönderilmez. 
13.Bu ilanları Gazeteye fakslarız ve Gazete uygun görülürse kendilerince girilir.
14.Masör, Masöz aranıyor gibi ilanları şahıslar veremezler. Bu tür ilanlar Sağlık, Güzellik, Turizm Kuruluşları tarafından verilen belge ile firmalar ilanlarını sabit telefon numarası ile ilan verebilirler.
15.Nakliyeci ilanlarında ilan verenden Ticaret sicil belgesi ve şirket sahibi veya sahiplerinin kimlik belgesinin fotokopisi gerekmektedir.
16.Para Borsa sütununda cep telefonu ile ilan yayınlanamaz. Bu sütuna ilan veren finans şirketleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan belge ile firmanın belgeleri ile ilan verebilirler.
17.Kelime sayıları Türk Dil Kurumunun imla kılavuzu ile belirlenir.
18.İlanda geçen firma isimleri Ticaret belgelerinde yer alan kelime sayısına göre hesaplanır.
19.Emlak, Eleman, Vasıta sütunlarında yayınlanan ilanlar telefon numarası, rakam, ve % işaretiyle başlayamaz.% işareti ile başlayan ilanlar sadece para-borsa sütununda yayınlanır.Sadece vasıta ilanların başında 0 Km yazılabilir.
20.Emlak ilanlarında semt isimi kullanılması zorunludur.
21.Eczacı gönderilir. Eczacı diploması kiralanır gibi ilanlar yayınlanmaz.
22.Telefon alış satışı sütununda yayınlanan ilanlarda sabit telefon numarası kullanma zorunluluğu vardır.
23.Cep telefonu satışı ile ilgili ilanlarda ilan veren şirketin şirket kuruluş belgesi ve kimlikleri gerekmektedir.
24.Bir ilanda birbirinden farklı iki internet adresi kullanılabilir. İnternet ve e-mail adresinin birisi 3 kelime olarak hesaplanır.
25.Şirket adı belirtilerek veya şahıs ismi kullanılarak verilen ilanlarda şirketin antetli kağıdı üzerine ilan talebi, şirket kuruluş belgeleri veya şahıs kimlik belgesi gerekmektedir. (Gazete bu belgeleri isteyebilir)
26.Düzeltme, Telafi, ve iptal istendiğinde istekler yazılı olarak gazeteye gönderilir ve olumlu veya olumsuz teyidi alınır.
27.Promosyonlu ilanlarda müşteri isteği üzerine ilan iptal edilebilir fakat ücret iadesi yapılamaz.
28.Promosyonlu ilanların promosyonlu günlerinde değişiklik yapılamaz.
29.Kampanyalı satışlara ilişkin ilan ve reklamlar; İlgili Kanunun 16 ve 17.Maddeleri uyarınca Reklam Kurulunca belirlenerek yayımlanan ilke ve esaslara aykırı olamaz.
30.Taksitli satış ilanlarında kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanya konusu mal veya hizmetin peşin satış fiyatı ile varsa taksitle satış fiyatının ayrı olarak belirtilmesi zorunludur. Kampanyalı satışlar Bakanlığın izni ile yapılır.
 
Yeni Tüketici yasasının 16.Maddesine göre;
Ticari reklam ve ilanlar;
Ticari reklam ve ilanların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar ve örtülü reklam yapılamaz. Reklam veren, ticari reklam veya ilanda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. 
Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu maddelere uymakla yükümlüdürler. Tüketici yasasındaki belirlenen kurallara uymayan ilanlar yayınlanmayacaktır.
 

İlan Vermek İçin


logo
Çağrı Merkezi  444 31 32
İstanbul Avrp
İstanbul And
Ankara
Antalya
Bursa
İzmir 
Mobil 


İlanınızı whatsapp aracılığı ile bize ulaştırarak ilan verebilirsiniz.
Bu hat sadece ilan vermek için kullanılabilir.